Psykoterapeuteille

Psykoanalyyttinen teoria käytäntöön

Järjestämme koulutuksia sekä luento- ja keskustelutilaisuuksia, joissa asiantuntijoina voimme yhdessä jakaa ajatuksia ja saada lisäoppia toisiltamme. Keskitymme psykoanalyyttisen ajattelun ydinkysymyksiin ja tiedostamattoman merkitykseen ihmisenä olemisessa ja potilastyössä.


Kaikki Saliencen järjestämät koulutustilaisuudet videoidaan ja voit tilata videoita täältä!


Tulevia koulutuksia


Lauantai 16.11.2019

Psykoterapian ytimessä

- transferenssi ja vastatransferenssi

Koulutus keskittyy potilaan ja terapeutin väliseen suhteeseen, psykoterapian ytimeen, jossa jokainen psykoterapeutti on koko työuransa oppijan paikalla. Juuri transferenssi-vastatransferenssi -kytköksessä syntyy syvän ymmärtämisen ja ymmärretyksi tulemisen kokemus.

Kaj J. Davidkin ja Henrik Enckell ovat monille tuttuja kouluttajia ja he ovat paneutuneet aiheeseen huolella. Yhteiskeskustelujen kautta syvennämme ajattelun kunkin omaan työhön työvälineeksi.

lmoittautuminen ja lisätietoa päivän ohjelmasta täältä


Lauantai 14.3.2020

Kantanäkyfantasia
-yhteyden ja erillisyyden mielikuvia
Mielensisäisistä suhteista ihmisten välisiin

Kantanäkyfantasia kuvaa niitä tiedostamattomia fantasioita, joiden kautta lapsi suojautuu seksuaalisuuden herättämää liiallista ahdistusta vastaan. Käsitys ja kokemus yhteydestä ja yhteyden rakentumisen esteet linkittyvät piilotajuisiin mielikuviin hedelmöitymisestä, syntymästä ja miehen ja naisen välisestä seksuaalisuudesta.

Kantanäkyfantasiaa voisi kuvata myös biologian termein sosiaalisen toiminnan siittiönä ja munasoluna. Lapsen psyykkinen kasvu ja kehitys etenee tunnesuhteissa tapahtuvien sisäistysten kautta. Tässä sisällyttäjä-sisällytetty kytköksessä 'hedelmöittyy' ja rakentuu lapsen mieleen vuorovaikutushypoteesi, olettava malli, jonka varassa lapsi toimii ja tulkitsee suhteessaoloja myöhemminkin. Sisällyttämisprosessissa syntyy kyky käyttää mieltä tunteiden käsittelyyn ja ajatteluun.

Kantanäkyfantasia kulkee mukanamme mielensisäisenä vuorovaikutusmallina, jonka mukaan tulkitsemme kahden- ja kolmenkeskisiä suhteessaoloja. Aikuisen ihmissuhteissa kantanäkyfantasia näyttäytyy vastavuoroisuudessa ja suhteessa riippuvuuteen sekä tarvitsevuuteen.

Ilmoittautuminen ja lisätietoa luentopäivän ohjelmasta täältä.

Huomioi myös iltajuhla -mahdollisuus 


Koulutusvideot

Pyrimme videoimaan kaikki järjestämämme koulutustilaisuudet. Voit osallistua siten koulutukseen missä tahansa silloin, kun sinulle sopii. Pyrimme näin olemaan myös kansallisesti vaikuttava toimija koko Suomessa, jotta psykoanalyyttinen osaaminen ei keskittyisi pelkästään pääkaupunkiseudulle.

Koulutuksiin osallistuneille videot ovat mainio keino palata aiheen ääreen uudestaan. Kouluttajamme ovat kokeneita psykoterapeutti- ja analyytikkokouluttajia, joiden luentoihin tiivistyy vuosien kokemus ja syvä teoreettinen ymmärrys. Koulutusten syvällinen sisältö voi aueta yhä uudestaan ja uudestaan, kuten sipulin kuori kerroksittain.

Videotilaukset koulutusvideot-sivultamme.