Työyhteisön työnohjaus

Yhteistyön viisaus

TYÖNOHJAUS    YKSILÖTYÖNOHJAUS    RYHMÄTYÖNOHJAUS

Työnohjauksen merkitys korostuu erityisesti ihmissuhde aloilla. Vuorovaikutuksen piilotajuisista sisällöistä johtuen ongelmatilanteita voi syntyä ihmisten välille työyhteisössä tai asiakassuhteissa. 

Erityisesti psykiatrian ja sosiaalihuollon puolella työnohjauksen oli tärkeää olla psykoterapiasuuntautunutta, jotta potilastyön moninainen problematiikka ja sen siirtyminen työyhteisön kannettavaksi voisi tulla työskentelyn piiriin.