Työyhteisöt

Työkyky ja yhteistyön taidot

Työssä jaksamisen avaimet

SmartTalk

High Performance tiimien rakentamiseen tähtäävä valmennus ja mentorointi. Tällaiset tiimit ovat tavoitteellisia ja luovia. Ne ammentavat voimansa erilaisuudesta ja epäsovinnaisesta ajattelusta. 

SmartTalk ryhmän tavoitteena on tukea ihmisten ajattelua ja paikkana, jossa voi antaa inspiraation pulpahdella. Ryhmä kootaan tyypillisesti tietyn kehityshaasteen ympärille työntekijöistä, joilla uskotaan olevan potentiaalia johtaa ja luoda merkittävästi uutta. Ryhmän koko on yleensä noin 10 henkeä ja se kokoontuu kerran viikossa puolen päivän ajaksi.

OpenTalk

Ristiriitojen sovittelu.

Tyypillisesti työryhmän sisäinen tai henkilöiden välinen. Tavoitteena on oppia tuntemaan toisia syvemmin ja nostaa käsittelyyn asiat, jotka ihmissuhteissa hiertävät. 

Iloa työhön - uupumuksesta vapauteen

Työssä jaksamisen persukysymykset koskettavat meitä kaikkia. Uupumisen ehkäisemiseen ja kuntoutukseen kohdennettu ryhmämuotoinen 20 tapaamiskerran ryhmäprosessi antaa hyvät valmiudet jatkaa itse hyvinvoinnin ja jaksamisen vahvistamista. 

Ryhmä kootaan saman ammattiryhmän sisältä, esimerkiksi lastensuojelun esimiehet eripuolilta maata, tai koulupsykologit useammasta koulusta jne. Tällöin voidaan tutkia juuri tiettyyn ammattiin liittyvääö erityisproblematiikkaa. Luottamuksellisessa ja ammattitaitoisessa ohjauksessa työelämän kysymykset käydään syvästi läpi, kulloisenkin ryhmän tarpeita vastaavasti.

InnerTalk: kysy lisää

MindTalk: kysy lisää

info@salience.fi   044-5680777