Yksilöpsykoterapia

Psykoterapia ja psykoanalyysi

PSYKOTERAPIA   PSYKOTERAPEUTIT   ABC   RYHMÄ   PERHE  KONSULTAATIO

Psykoterapian kesto

Psykoterapian kesto vaihtelee tilannekohtaisesti. Psykoterapia räätälöidään potilaan tarpeen mukaisesti. Yleisin psykoterapian kesto on muutamia vuosia, mutta joskus terapia voi olla lyhyempikin. 

Psykoterapia

Psykoterapia tarkoittaa kahdenkeskistä keskusteluhoitoa potilaan ja psykoterapeutin välillä. Psykoterapiassa tapaamiset ovat tyypillisesti 1-2 kertaa viikossa, 45 minuuttia kerrallaan. Tapaamisajoista ja tiheydestä sovitaan tapauskohtaisesti.

Psykoterapiassa potilas on vapaa puhumaan kaikesta mitä mielessä liikkuu. Yhteistyössä psykoterapeutin kanssa työskennellään juuri niiden asioiden ja kokemusten kanssa, jotka ovat kyseiselle potilaalle tärkeitä. Psykoterapian keskiössä on suhde potilaan ja terapeutin välillä, missä kaikenlaisia arjessa ilmeneviä kokemuksia ja suhteessaolon erityiskysymyksiä voidaan tutkia. 

Unien tutkiminen on osa psykoterapia prosessia, yhtälailla kuin kaikenlaisten mielikuvien ja fantasioiden tutkiminen. Mikään inhimillinen ei ole psykoterapiassa vierasta.

Psykoanalyysi

Psykoanalyysi on muutoin samanlaista kahdenkeskistä vuortovaikutusta kuin psykoterapiakin, mutta psykoanalyysissä potilas on sohvalla, ja psykoanalyytikko istuu sohvan päädyssä. Tällöin potilas ei katso terapeuttiin, jolloin mieli on vapaampi ja omiin tunteisiin keskittyminen on häiriöttömämpää kuin vastakkain istuttaessa. 

Psykoanalyysi on tiivis ja siten paljon aikaa vievä hoitomuoto, eikä sovi kaikille ajallisten eikä taloudellisten haasteidensa vuoksi. Psykoanalyysiin sopivuutta arvioidaan yhdessä potilaan kanssa huomioiden sekä ulkoiset että psykodynaamiset tekijät. Psykoanalyysi toteutetaan yleisesti 3-4 kertaa viikkoisina istuntoina, 45 minuuttia kerrallaan. 

Psykoanalyysi on sen tutkimista, kuinka voimme tulla siksi, keitä olemme. Psykoanalyysi sekä käsitteenä että terapeuttisena metodina on ajattelun ja uudellen ajattelemisen prosessi, uneksumisen ja uudelleen uneksimisen prosessi, löytämisen ja uudelleen löytämisen prosessi. Psykoanalyytikko osallistuu näihin jälleen löytämisen prosesseihin kaikessa mitä hän tekee. 


Ota rohkeasti yhteyttä !

Löydät kunkin terapeutin yhteystiedot täältä klikkaamalla terapeutin kuvaa.