Koulutukset
Koulutuksia psykoterapeuteille ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle

Psykoosien hoito kognitiivisen käyttäytymisterapian tekniikoiden avulla psykodynaamisessa viitekehyksessä

17.5.2019

Michael Garrett on yhdysvaltalainen psykiatri ja psykoterapeutti, joka on tehnyt merkittävän uran aidosti integratiivisen psykoosin hoitomallin luomiseksi. Garrett yhdistää hoidossa kognitiivisia tekniikoita psykodynaamiseen ymmärrykseen potilaan oireiden merkityksistä.

Hänen mallistaan on julkaistu useampia artikkeleita ja luku mm. meritoituneessa psykiatrian perusopuksessa Kaplan & Saddock: Comprehensive textbook of psychiatry 10. painos (2017). Garrettin luentoilta on hyvin käytännönläheinen ja sisältää tekniikan esittelyä videomateriaalin ja konkreettisten esimerkkejen kautta, jotta yleisölle välittyy kuva hoitomallin soveltamiseen aidoissa tapauksissa. 

"Kognitiivis-käyttäytymisterapian tekniikoita käytetään, jotta yhteys psykoottisen kokemuksen ja oman tunne-elämän välillä löytyisi uudelleen. Tämän jälkeen psykodynaaminen työskentely voi tulla enenevästi mukaan tukien itsekokemuksen vahvistumista".

Ilmoittautuminen ja lisätietoa luentoillan ohjelmasta täältä.


Kantanäkyfantasia
-yhteyden ja erillisyyden mielikuvia
Mielensisäisistä suhteista ihmisten välisiin

14.3.2020

Varhaiset psyykkiset prosessit ovat olleet psykoanalyyttisessa keskustelussa kiinnostuksen kohteena erityisesti viime aikoina, mutta varsinaiseen kantanäkyfantasiaan liittyvää koulutusta on ollut vähän.

Freud on maininnut käsitteen kantanäky ensimmäisenä kirjoitelmassaan Erään lapsuuden historia vuodelta 1918, kuvatessaan potilaansa Sergein ("Susimiehen") unta. Uni viittasi potilaan mahdollisesti saamaan havaintoon vanhempien yhdynnästä hänen ensimmäisten ikävuosiensa aikana. Lasten varhaisen kehityksen tutkimuksen varsinainen alullepanija Melanie Klein kuvasi kantanäkymielikuvien eli kantanäkyfantasioiden ajoittuvan jo ensimmäisiin elinkuukausiin, esioidipaaliseen vaiheeseen. Kleinille ei ollut keskeistä, oliko lapsi reaalisesti nähnyt vanhempiensa seksuaalista kanssakäymistä, vaan hän totesi lapsella olevan sisäsyntyisen kiinnostuksen fantasiaversioon elämänsä lähtökohdista. Klein alkoi puhua tiedostamattomista fantasioista, joita kehittelemällä lapsi suojautuu seksuaalisuuden herättämää liiallista ahdista vastaan.

Kantanäkyfantasioiden päätehtävänä on antaa muoto hallitsemattomalle, viettien herättämälle ahdistukselle. Vanhempien keskinäistä suhdetta voivat kantanäkyfantasiassa kuvata myös muut ihmiset, eläimet tai hahmot ja kantanäkyfantasia näyttäytyy ihmissuhteiden lisäksi kaikessa vastaanottamisessa, yhteen liittämisessä, havainnoimisessa ja oppimisessa.

Ilmoittautuminen ja lisätietoa luentopäivän ohjelmasta täältä.

Koulutusvideot

Pyrimme videoimaan kaikki järjestämämme koulutustilaisuudet. Voit osallistua siten koulutukseen missä tahansa silloin, kun sinulle sopii. Pyrimme näin olemaan myös kansallisesti vaikuttava toimija koko Suomessa, jotta psykoanalyyttinen osaaminen ei keskittyisi pelkästään pääkaupunkiseudulle.

Koulutuksiin osallistuneille videot ovat mainio keino palata aiheen ääreen uudestaan. Kouluttajamme ovat kokeneita psykoterapeutti- ja analyytikkokouluttajia, joiden luentoihin tiivistyy vuosien kokemus ja syvä teoreettinen ymmärrys. Koulutusten syvällinen sisältö voi aueta yhä uudestaan ja uudestaan, kuten sipulin kuori kerroksittain.

Videotilaukset koulutusvideot-sivultamme.


info@salience.fi