Tutkimustietoa

Psykoterapian vaikuttavuudesta

Psykoterapian vaikuttavuudesta:

Psykodynaamisen psykoterapian vaikuttavuudesta Institute of Psychoanalysis, British Psychoanalytical Society

Psykoterapian vaikuttavuudesta 2 Journal of American Psychoanalytical Association, 2009

The Efficacy of Psychodynamic Psychotherapy American Psychologist, 2010

Empirical Studies Journal of Consulting Clinical Psychology, 1990

What is The Unconscious And Where it is Located in The Brain? A neuropsychoanalytic perspective  Annals of the New Your Academy of Sciences, 2017

The scientific standing of psychoanalysis  BJPsych International, 2018

Psykoanalyysin tieteellinen perusta  Psykoterapia-lehti, 2018

Psykoterapeutin henkilökohtaisten ominaisuuksien merkitys psykoterapiassa ja niiden vaikutus tuloksellisuuteen identiteettihaastattelun perusteella Pirjo Lehtovuori, University of Jyväskylä, 2018