Psykoterapian ABC

Käytännön ohjeistusta

Terapiaan hakeutuminen 


Psykoterapiaan voi hakeutua joko julkisen tai yksityisen terveydenhuollon palveluntarjoajan kautta. Mielenterveystalo antaa selkeää ohjeistusta hakeutumisesta. 

Voit hakeutua suoraan psykoterapeutin vastaanotolle, mikäli hoidat maksut itse. Mikäli tarvitset lääkitystä tai haluat hakea rahoitusta psykoterapiaasi, varaa aika myös psykiatrian erikoislääkärille.

Ota yhteyttä psykoterapeuttiin selkiyttääksesi psykoterapian tarvettasi. Haastatteluissa on tärkeää selkiyttää elämänhistoriaan ja omaan kasvuun liittyviä seikkoja siinä määrin, että sopiva psykoterapiamuoto voidaan valita. Haastattelussa on myös tärkeää tunnistaa yhteistyön sujuvuus molemmin puolin.

Psykoterapiakuntoutukseen voi hakea rahallista tukea Kelasta. Kela kuntoutus kohdentuu työ- ja opiskelukyvyn ylläpitoon ja parantamiseen. Kelan kuntoutuksena korvaamien psykoterapioiden omavastuuosuuksiin on myös mahdollista hakea toimeentulotukea

Voit toimittaa laskun omavastuuosuudesta asiointipalvelun kautta. Erillistä hakemusta ei tarvita, mikäli olet jo toimittanut hakemuksen tai sinulla on voimassa oleva päätös sille kuukaudelle jolloin laskun eräpäivä on.Yksilöpsykoterapian Kelakorvaus on 57,60€ ja ryhmäpsykoterapiassa 42,05€ / 45 min istunto. Kelakorvauksen hakeminen edellyttää psykiatrian erikoislääkärin kirjoittamaa B-lausuntoa. Korvauksen hakuprosessi kestää kokonaisuudessa reilun 3 kk.
Myös sairaanhoitopiirin rahoitusta kannattaa kysyä.

Kustannusarvio

Psykoterapiaan hakeutuessa on tärkeää huomioida myös oma taloustilanne ja varautua terapian kustannuksiin. Omavastuu osuuden laskeminen on helppoa. Oheinen Kelakorvaus vähennetään psykoterapeutin palkkiosta, ja summa kerrotaan viikoittaisella käyntimäärällä, jolloin alkaa hahmottua kokonaishinta kuukausittain.

Psykoterapian kustannusten laskeminen: (kuukauden pituudet vaihtelevia)

1x / vk: 90€ - 57,60€ = 32,40€ /vk   =>  4 x 32,40€ = noin 130€ /kk     

2x / vk: 180€ - 115,20€ = 64,80€ /vk  => 8 x 32,40€ = noin 260€ /kk

3-5x / vk psykoterapiassa omavastuuosuuden määrä sovitaan erikseen.

Sijainti

Psykoterapeutin valintaan vaikuttaa myös kotisi ja työpaikkasi sijainti  terapeutin vastaanottoon nähden. Koskapa psykoterapiassa käydään suhteellisen tiiviisti, on hyvä ajatella liikkumista arjen käytäntöjen kannalta. 

Psykoterapeuttiemme vastaanotot ovat eri puolilla, jotta terapeutin löytäminen kohtuullisen matkan päästä mahdollistuisi.

- ABC - 

- rahoituksen hakeminen Kelasta

1) Haastattekuja psykoterapeutilla ja psykiatrilla tarpeen mukaan. Kuntoutustarpeen kartoitusta ja sopivan psykoterapiamuodon valintaa yhdessä psykoterapeutin kanssa.

2) Hakiessaan Kelasta psykoterapiaan kuntoutusrahoitusta, potilaan on käytävä psykiatrilla kolmen kuukauden aikana vähintään kaksi kertaa. Psykiatri kirjoittaa B-lausunnon, jolla rahoitusta voi hakea.

3) Psykoterapiarahoituksen päätös tulee noin kuukauden kuluessa hakemisesta. 2x/vk kolmen vuoden ajan. Psykoterapia voi olla tarpeen mukaan harvemmin / useammin, lyhyemmän ajan / pidempään.

Ota rohkeasti yhteyttä !

Löydät kunkin terapeutin yhteystiedot täältä klikkaamalla terapeutin kuvaa.