Ryhmätyönohjaus

Pintaa syvemmälle

Ryhmätyönohjaus soveltuu hyvin yhteisen aiheen ympärillä kokoontuvalle ryhmälle, esimerkiksi tietyn problematiikan tutkimiseen case-study tyyppisesti, tai saman ammattiryhmän edustajille oman ammatiroolin tai työn tuoman kuormittavuuden työstämiseen. 

Ryhmätyönohjauksessa prosessiluonteisuus on hyväksi työskentelylle. Ryhmän luottamuksen ja turvallisuuden lisääntyessä avoimuus asioiden käsittelyyn mahdollistuu. Tällöin arjen haasteet avautuvat tutkittavaksi. Erityisesti hiljaisen tiedon ja tiedostamattomien tekijöiden vaikutuksen tutkiminen lisää ymmärrystä ja avaa uusi tyoimintamahdollisuuksia.


Ota rohkeasti yhteyttä !

044-5680777    info@salience.fi