Psykoterapia

Psykoanalyyttinen psykoterapia

PSYKOTERAPEUTIT    ABC    YKSILÖ    RYHMÄ  

PERHE    KONSULTAATIO

Miten terapia toimii ?

Psykoterapiassa on vapaus puhua kaikesta siitä, mitä mielessä on. Tämä helpottaa sinua tulemaan tietoiseksi niistä piilotajuisista merkityksistä, jotka liittyvt ongelmiisi. Usein psykoterpiaan hakeutuja haluaa puhua joistakin menneisyyden tapahtumista jonkun kanssa. 

Tarjoamme turvallisen tilan, missä voit puhua itsestäsi ja sinua askarruttavista asioista, yrittäen ymmärtää ongelmiisi liittyviä yhteyksiä.  Ymmärtäen näitä yhteyksiä psykoterapia voi tuoda helpotusta, nimetä tarvittavia elämänmuutoksia ja auttaa kohtaamaan sitä, mikä ei ole muutettavissa.

Psykoanalyyttinen ajattelu perustuu nykyaikaiseen teoreettiseen ymmärrykseen ihmisen kehityksestä ja mielen rakentumisesta. Noin sata vuotta sitten Sigmund Freud uskoi, että lapsuuden vaikeat kokemukset ja ajatukset toistuvat ja vaikuttavat elämässä vielä aikuisuudessakin. Sittemmin ajattelutapa on kehittynyt jatkuvasti eteenpäin, ja erityisesti viime vuosikymmeninnä potilaan ja psykoterapeutin välisen vuorovaikutuksen keskeisyys on alettu ymmärtää paremmin. 

Tiedostamattomien kokemusten eläväksi tuleminen vuorovaikutussuhteessa mahdollistaa työstää menneisyyden kokemuksi tässä ja nyt. Tunne-elämän korjaantuminen turvallisessa luottamussuhteessa on mahdollista. 

Mielen eheytyminen on pohjana tasapainoisille ihmissuhteille ja työ- ja toimintakyvyn säilymiselle. Mielen sisäinen intergraatio, eli mielen eheys tulee näkyviin ja koettavksi joustavuutena, kykynä nähdä asioiden eri puolia ja kykynä sietää erilaisuutta. 

Psykoterapiassa mustavalkoisuudesta voi siirtyä inhimillisyyden maailmaan, missä keskeneräisyyttä voi sietää ja virheistään voi oppia ja voi antaa anteeksi. Psykoterapian aikana potilas voi harjaantua itsetutkimuksessaan ja ja terapian päätyttyä sisäinen tutkimusmatka ja ihmisenä kasvu voi jatkua edelleen.

Kenelle sopii ?

Psykoanalyyttinen psykoterapia sopii ihmisille, joilla on tarve saada apua psykologisiin ongelmiinsa ja joilla on halu tutkia ja oppia ymmärtämään itseään. 

Psykoterapia tukee löytämään henkilökohtaisen ihmisenäkasvun polun. Yksilöpsykoterapian ohella psykoanalyyttinen viitekehys sopii ryhmäprosesseihin ja työskentelyyn nuorten, lasten ja perheiden kanssa. 

Mihin auttaa ?

Psykoterapia sopii monenlaisten psyykkisten ongelmien hoitoon, erityisesti liittyen ihmissuhteisiin: masennus, ahdistus häiriöt, post traumaattiset häiriöt, parisuhdeongelmat, unettomuus, uupumus, sosiaalinen arkuus, persoonallisuus häiriöt, elämänhalun menettäminen, paniikkioireet tai ihmissuhdevaikeudet.  

Elämän muutokset ja erotilanteet voivat aktivoida muutoin kontrollissa pysyneet ahdistukset. Paikkakunnan vaihdos, opiskelujen aloittaminen, perheen perustaminen, lapsen syntymä ja monet muut normaaliin elämään kuuluvat muutokset haastavat henkiseen kasvuun. Silloin psykoterapia voi olla merkittävä tuki. Joskus mieli voi oireilla myös ilman ulkoista laukaisevaa tekijää.

Psykoterapiaan hakeutuminen on aina silloin ajankohtaista, kun kokee tarvitsevansa keskusteluapua omaa itseä ja elämää koskevissa kysymyksissä.

Terapian kesto 


Psykoterapian kesto on aina yksilöllinen, ja sovitaan tapauskohtaisesti. Kuitenkin yleisenä ohjenuorana voisi ajatella 1-3 vuoden kestoa 1-3 x/vk frekvenssillä. 

Joskus psykoterapia voi olla lyhytkestoisempi, toimien lähinnä konsultaationa johonkin akuuttiin tunne-elämän kipuun. Jo muutaman kerran tapaamisesta voi löytyä tukea oman ajatteluprosessin etenemiseen.

Vaikuttavuus

Tutkimusten mukaan psykoanalyyttinen psykoterapia on tehokas hoitomuoto sekä lievissä että vaikeammissa mielenterveyden ongelmissa. Katso vaikuttavuustutkimuksista lisää kohdasta Artikkelit / Tutkimustietoa.

Sivuvaikutukset ja vaihtoehdot

Tunteista puhuminen ja tunne-elämän ongelmien ajatteleminen voi olla aluksi vaikeaa. Siksi jotkut voivat aluksi kokea vointinsa huononevan hoidon alussa. Ajan myötä ja luottamuksen lisääntyessä työskentely yleensä helpottuu, ja psyykkinen kipu menneisyyden kohtaamisessa vähenee. 

Kuitenkin on hyvä muistaa, ettei psykoanalyyttinen psykoterapia sovi kaikille, vaan vaihtoehtoisia psykoterapiamuotoja on runsaasti tarjolla. 

Mielenterveystyön lakipohja


Kansanterveyslaki

Erikoissairaanhoitolaki

Mielenterveyslaki

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Suomen perustuslaki

Terveydenhuoltolaki


Inhimillinen perusta
Läsnäoleva työtapa
Mielekäs psykoterapia
Kestävä muutos
Tutkimuksiin perustuva
Tässä ajassa elävä

Sopivin psykoterapiasuuntaus?


Salience edustaa psykodynaamista ja psykoanalyyttistä suuntausta kaikissa tarjoamissaan psykoterapiamuodoissa. 

Muita Suomessa yleisesti käytössä olevia terapiasuuntauksia ovat kognitiivinen,  ratkaisukeskeinen sekä integratiivinen psykoterapia.  Viitekehyksistä lyhyesti tästä.

Hyvinvointi on mahdollista

Psykoterapian tavoitteena on lisätä itseymmärrystä ja auttaa tulemaan tietoiseksi haitallisten toimintatapojen ja oireiden taustalla olevista tiedostamattomista puolista. Yhteyden kokemus suhteessa itseen ja toisiin lisää elämän iloa ja vahvistaa elämän tyydyttävyyden tunnetta. 

"Ahdistus ja paniikkikohtaukseni estivät minua nauttimasta yhteisestä ajata ystävieni kanssa. Nyt on helpompaa harrastaa yhdessä kavereiden kanssa ja jatkan taas opiskeluani."

"Luulin, että olen ongelmieni kanssa yksin. En tiennyt ryhmäpsytkoterapiasta aiemmin. Ryhmässä opin ymmärtämään itseäni ja en enää pelkää läheisiä suhteita niin kuin ennen. "

"Meidän kotona on nyt hyvä olla. Aikaisemmin vanhemmat riiteli ja minua pelotti. En enää näe painajaisiakaan. Kouluun on helpompi mennä, ja kavereiden kanssa on mukavampaa."


Ota rohkeasti yhteyttä !

Löydät kunkin terapeutin yhteystiedot täältä klikkaamalla terapeutin kuvaa.