Kantanäkyfantasia
14.3.2020, Kirkon Talo, Eteläranta 8, Helsinki

Kantanäkyfantasia kuvaa niitä tiedostamattomia fantasioita, joiden kautta lapsi suojautuu seksuaalisuuden herättämää liiallista ahdistusta vastaan. Käsitys ja kokemus yhteydestä ja yhteyden rakentumisen esteet linkittyvät piilotajuisiin mielikuviin hedelmöitymisestä, syntymästä ja miehen ja naisen välisestä seksuaalisuudesta.

Kantanäkyfantasiaa voisi kuvata myös biologian termein sosiaalisen toiminnan siittiönä ja munasoluna. Lapsen psyykkinen kasvu ja kehitys etenee tunnesuhteissa tapahtuvien sisäistysten kautta. Tässä sisällyttäjä-sisällytetty kytköksessä 'hedelmöittyy' ja rakentuu lapsen mieleen vuorovaikutushypoteesi, olettava malli, jonka varassa lapsi toimii ja tulkitsee suhteessaoloja myöhemminkin. Sisällyttämisprosessissa syntyy kyky käyttää mieltä tunteiden käsittelyyn ja ajatteluun.

Kantanäkyfantasia kulkee mukanamme mielensisäisenä vuorovaikutusmallina, jonka mukaan tulkitsemme kahden- ja kolmenkeskisiä suhteessaoloja. Aikuisen ihmissuhteissa kantanäkyfantasia näyttäytyy vastavuoroisuudessa ja suhteessa riippuvuuteen ja tarvitsevuuteen, erityisesti rakkaussuhteessa.