Uskonnolliset kysymykset psykoterapiassa

Luentosarja

Uskonnollisiin kysymyksiin ja problematiikkaan ei ole paneuduttu riittävästi psykoterapia-koulutuksissa, ja näiden asioiden äärellä monet terapeutit ovat olleet hämmentyneitä ja kokeneet jäävänsä yksin vaikeasti käsiteltävien kysymysten kanssa. 

Salience Oy järjestää 3-osaisen luentosarjan, jossa paneudutaan ihmismielen rakenteiden ja uskonnon väliseen yhteyteen.

Koulutuspäivät on tarkoitettu psykoterapeuteille, pastoraalipsykoterapeuteille, psykoterapeuteiksi opiskeleville ja perheasiainneuvottelukeskusten työntekijöille.

Järjestetään yhteistyössä kirkon kasvatus- ja perheasiain kanssa.

Luennoijat ovat kokeneita psykoterapeutteja, jotka ovat myös vuosia perehtyneet uskonnollisiin kysymyksiin osana psykoterapeutin työtä.

Riitta Hyrck

Koulutuspsykoanalyytikko

Anne Anttonen

Paripsykoterapeutti, kouluttaja

Jaana Räntilä

Psykoterapeutti, kouluttaja

Aili von Schulman

Yksilö- ja ryhmäpsykoterapeutti, psykoanalyytikko-psykoterapeuttikouluttaja koulutuksessa


Uskonnolliset kysymykset psykoterapiassa 

-luentosarja

OSA I : Uskonnollisuus suojautumiskeinona

Tilaisuus pidettiin 21.4.2018, Eteläranta 8, Helsinki, Kirkon Talo.

Päivän teemana oli tunnistaa miten uskonnollisuus (tai sen torjunta) voivat toimia suojautumiskeinona sekä potilaalla että transferenssisuhteessa terapeuttilla. Miten kohdata uskonnolliset kysymykset ymmärtäen, haavoittamatta ja niitä ohittamatta.

Ensimmäisen koulutuspäivän videot on nyt tilattavissa täältä. Voit myös katsoa 5 minuutin trailerin päivän videoista tästä linkistä.


OSA II: Eriytyminen, yksilöityminen ja suhteessaolemisen problematiikka

Tilaisuus pidettiin 29.9.2018, Eteläranta 8, Helsinki, Kirkon Talo. Mukana oli yli 30 osallistujaa.

Päivän teemana oli yksilöityminen ja uskonnollisesta yhteisöstä irrottautuminen, seksuaalisuuden problematisoituminen uskonnollisena kysymyksenä. Paripsykoterapian mahdollisuudet auttaa. Vinjettiryppäässä kokoamme seksuaalisuuden teemaa laajemminkin separaatioprosesseihin liittyneenä. 

Toisen koulutuspäivän videot on nyt tilattavissa täältä. Voit myös katsoa 5 minuutin trailerin päivän videoista tästä linkistä.

OSA III : Inhimillinen suhteessa olo
- kohti kypsempää uskonnollisuutta

Aika ja paikka: 19.1.2019, Eteläranta 8, Helsinki, Kirkon Talo

Päivän teema: Miten uskonnollisuus voi olla persoonallisuuden rakentumista ja kehitystä tukevaa? Voiko uskonnollisuuden vaikutuksia jaotella sen mukaan, missä mielentilassa uskonnollisuutta tuodaan esiin tai vastaanotetaan? Miten henkilökohtainen mielentila vaikuttaa uskonnon kokemiseen? 

Mitä on laineilu mustavalkoisen mielentilan ja inhimillisen mielentilan välillä? Miten luovuus liittyy uskontoon? Tai mitä tekemistä rakkaudella asiantuntevan psykoterapiatyön kanssa?
Paljon kysymyksiä, joihin koulutuspäivä tuo syväluotaavaa vastausta. Tämän koulutuspäivän sisältö on kaiken psykoterapian ytimessä: sen tutkimisessa, miten siirtymä inhimilliseen mielentilaan ja siinä eläminen vaikuttavat mielen integraatioon, luovuuteen ja yhteyden kokemiseen. Tavoitteena on kurkistaa ihmisenä olemisen kivuliaisuuteen ja siihen, miten vapauden kokeminen mahdollistuu vasta ankaran superegon vallasta vapautumisen myötä.

Ilmoittautuminen luentosarjan luentopäiviin tapahtuu seuraavasti:

  1. Maksa osallistumismaksu ilmoittautumispäivään mennessä Psykoterapiapalvelut Salience Oy:n tilille Nordeaan FI59 1544 3000 0544 32. Kirjoita osallistujan nimi viestikenttään. Kunkin luentopäivän osallistumismaksu on 60€.
  2. Lähetä kopio maksutositteesta osoitteeseen info@salience.fi. Mainitse vielä osallistujan nimi ja koulutustiedot.
  3. Saavu paikalle.

Luennot videoidaan ja ne tulevat myöhemmin korvausta vastaan katsottavaksi verkkoon, jolloin luennot on mahdollista nähdä myös muualla Suomessa (ja vaikka ulkomailla).

Hyvänä valmistautumisena ansi kevään seminaaripäivään toimivat aiempien koulutuspäivän luentovideot.


info@salience.fi