Ursula Hallas
Ryhmäpsykoterapeutti

Koulutus

Ryhmäpsykoterapeutti (ET)  Ryhmäpsykoterapeuttikouluttaja koulutuksessa 

Työkokemus 

Psykiatrialla akuutti-ja kuntoutuspuolella  Ehkäisevä mielenterveystyö 

Kouluttajana: sosiaali-, terveys- ja taidealan pedagogina sekä työnohjaajana 2016 alkaen

Vastaanotto
Döbelninkatu 6, 00260 Helsinki

ursulahallas@gmail.com