Ursula Hallas

Ryhmäpsykoterapeutti

Koulutus


TeM, teatteripedagogi,
Teatteri-ilmaisun ohjaaja amk,
Sosionomi amk (valvira),
Mielenterveyshoitaja (valvira),
Ryhmäpsykoterapeutti (valvira, kela),
Työnohjaaja (STOry),
Ryhmäpsykoterapiakouluttaja


Työkokemus 

Psykiatrialla akuutti-ja kuntoutuspuolella  Ehkäisevä mielenterveystyö 

Kouluttajana: sosiaali-, terveys- ja taidealan pedagogina sekä työnohjaajana 2016 alkaen

Vastaanotto
Mikonkatu 20 B 15, 00100 Helsinki

ursulahallas@gmail.com

+358 50490 4607