Sami Kivikkokangas

Psykoterapeutti

Koulutus

Psykoterapeutti (Nuorisopsykoterapia-säätiö)
Erikoispsykologi- , kouluttaja- ja tohtori-koulutukset menneillään

Psykologi


Työkokemus

Pitkä kokemus psykiatrian poliklinikalla työskentelystä
Kouluttajana psykoterapeuteille


Sami Kivikkokangas on KELAn kuntoutuspsykoterapian lisäksi myös vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja 1.1.2019 alkaen. KELA:lta voi saada rahoitusta psykoterapiaan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kautta mikäli on alle 65-vuotias, on vamman tai sairauden vuoksi huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimissa ja osallistua niihin, kuntoutuksen tarve kestää vähintää vuoden eikä se liity välittömästi sairaanhoitoon. Kuntoutuksen tavoitteet eivät ole hoidollisia vaan tukevat suoriutumista ja osallistumista. 


Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten tarvitaan kuntoutussuunnitelma, jonka kirjoittaa hoitava lääkäri julkisessa terveydenhuollossa. Lääkärin kanssa keskustellaan omista kuntoutukseesi liittyvistä toiveista ja tavoitteista sekä siitä, miten ne sisällytettäisiin arkipäivän toimintaan. Sen jälkeen voi valita palveluntuottajan.ks. lisätietoja www.kela.fi, www.kela.fi/palvelunumerot tai www.kela.fi/toimistot.

Julkaisut

Kivikkokangas, S. & Leiman, M. (2018) Dialogical sequence analysis as a research method in psychoanalytic single case studies (Dialoginen sekvenssianalyysi tutkimusmenetelmänä psykoanalyysissä - tapaustutkimus Amalia X) Psykoanalyyttinen psykoterapia: Helsinki.

Kivikkokangas, S., Leiman, M. & Enckell, H.(manuscript in preparation) The development of self-observation as a precondition for self-analysis - a case study Amalia X.

Kivikkokangas, S., Leiman, M., Laitila, A. & Stiles, B. (manuscript in preparation) The manisfestation and change of shame in integrative psychotherapy - a case study.

Kivikkokangas, S., Laitila, A. & Leiman, M. (manuscript in preparation) Häpeä psykoterapiassa.

Collander, A., Luhtavaara, A. & Kivikkokangas, S. (manuscipt in preparation) The new practices in psychoanalysis (Psykoanalyysin uudet teoriat ja käytännöt) Psykoterapia-lehti.

Kivikkokangas, S. (2018) What is Cognitive-Analytic Psychotherapy? (Mitä on kognitiivis-analyyttinen psykoterapia?) Book review in Psykologi, 1/2018: Helsinki.

Kivikkokangas, S. & Manninen, P. (2017) The future of psychotherapy in 25 years (Miltä psykoterapian tulevaisuus näyttää 25 vuoden päästä?) Psykoterapia-lehti, 36 (3), p. 227 - 236.

Kivikkokangas, S. (2017) The manifestation and change of shame in psychotherapy - a single case (Häpeän ilmentyminen ja muutos psykoterapiassa - tapaustutkimus) A licenciate thesis. The university Jyväskylä, Finland.

Kivikkokangas, S. (2017) Facts and understanding (Tietoa ja ymmärrystä) Psykologi, 3: 33. Book review on The ability to be in therapeutic relationship (Terapiasuhteessa olemisen taito) edited by Turpeinen, P. & Nurmento, R. (2017) Edita: Helsinki.

Kivikkokangas S. (2015) Well condensed (Hyvin tiivistetty). Psykologi 3: 29. Book review on Psychodynamic therapeutic relationship (Psykodynaaminen hoitosuhde), ed. Lindberg, M., Louhenranta, O., Mustonen, K. & Stenius, J. (2015) Duodecim: Helsinki.

Kivikkokangas, S. (2009) Vertaileva tutkimus pikkukeskosten ja täysiaikaisina syntyneiden lasten kehityksestä ensimmäisen elinvuoden aikana. Pro graduate thesis: The university of Helsinki, Finland.

Kivikkokangas, S. Nuoren psykoterapia, teoksessa Nuori ja viha (toim. Nurmi, P., 2014) PS-Kustannus: Helsinki.

Manninen, P. & Kivikkokangas, S. (submitted) The field of psychotherapy in move (Psykoterapian kenttä muutoksessa) Psykologi.


Yhteystiedot:

sami.kivikkokangas@protonmail.com
Oskelantie 5 C 23
00320 Helsinki

p. 040-6477130