Psykoosien hoito kognitiivisen käyttäytymisterapian tekniikoiden avulla psykodynaamisessa viitekehyksessä

17.5.2019

Michael Garrett on yhdysvaltalainen psykiatri ja psykoterapeutti, joka on tehnyt merkittävän uran aidosti integratiivisen psykoosin hoitomallin luomiseksi. Garrett yhdistää hoidossa kognitiivisia tekniikoita psykodynaamiseen ymmärrykseen potilaan oireiden merkityksistä.

Hänen mallistaan on julkaistu useampia artikkeleita ja luku mm. meritoituneessa psykiatrian perusopuksessa Kaplan & Saddock: Comprehensive textbook of psychiatry 10. painos (2017). Garrettin luentoilta on hyvin käytännönläheinen ja sisältää tekniikan esittelyä videomateriaalin ja konkreettisten esimerkkien kautta, jotta yleisölle välittyy kuva hoitomallin soveltamiseen aidoissa tapauksissa.

"Kognitiivis-käyttäytymisterapian tekniikoita käytetään, jotta yhteys psykoottisen kokemuksen ja oman tunne-elämän välillä löytyisi uudelleen. Tämän jälkeen psykodynaaminen työskentely voi tulla enenevästi mukaan tukien itsekokemuksen vahvistumista".

Garrett vierailee Suomessa 17.5.2019. Salience Oy järjestää hänen kanssaan käytännön läheisen ja interaktiivisen luentoillan. Tavoitteenamme on avata psykoosien hoitoa integratiivisesta näkökulmasta. Samalla tämä ilta toimii rakentavana linkkinä psykodynaamisten ja kognitiivisten psykoterapiamuotojen välillä.

Luento suomennettuna. Ajansäästön vuoksi ei tulkkausta vaan luentomateriaalit on käännettynä.

Tilajärjestelyjen vuoksi ilmoittautumiset ovat sitovia.Ilmoittautuminen luentoiltaan tapahtuu siis seuraavasti:

  1. Maksa osallistumismaksu Psykoterapiapalvelut Salience Oy:n tilille Nordeaan FI59 1544 3000 0544 32. Kirjoita osallistujan nimi viestikenttään. Luentoillan osallistumismaksu on 80€.
  2. Lähetä kopio maksutositteesta osoitteeseen info@salience.fi. Mainitse vielä osallistujan nimi ja koulutustiedot.
  3. Saavu paikalle.

Luento videoidaan ja se tulee myöhemmin korvausta vastaan katsottavaksi verkkoon, jolloin sitä on mahdollista katsella myös muualla Suomessa (ja vaikka ulkomailla).