Matti Pesola

Nuorisopsykoterapeutti

Koulutus:

Kouluttajapsykoterapeutti (VET),
Nuorisopsykoterapeutti
Psykologi, PsM

Työkokemus:

- Pitkä työkokemus nuorisopsykiatrian poliklinikalla (yli 10 v.)
- Työryhmien työnohjausta sijaishuollossa ja terveydenhuollossa 2010 alkaen
- Psykoterapiaopintojen suunnittelijana ja kouluttajana
- Yksilötyönohjaus ja yksityisvastaanotto

Yhteystiedot:

Annankatu 16 b 32, 00120 Helsinki
045-8094710
matti.pesola@gmail.com


Matti Pesola on KELAn kuntoutuspsykoterapian lisäksi myös vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja 1.1.2019 alkaen. KELA:lta voi saada rahoitusta psykoterapiaan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kautta mikäli on alle 65-vuotias, on vamman tai sairauden vuoksi huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimissa ja osallistua niihin, kuntoutuksen tarve kestää vähintää vuoden eikä se liity välittömästi sairaanhoitoon. Kuntoutuksen tavoitteet eivät ole hoidollisia vaan tukevat suoriutumista ja osallistumista.

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten tarvitaan kuntoutussuunnitelma, jonka kirjoittaa hoitava lääkäri julkisessa terveydenhuollossa. Lääkärin kanssa keskustellaan omista kuntoutukseesi liittyvistä toiveista ja tavoitteista sekä siitä, miten ne sisällytettäisiin arkipäivän toimintaan. Sen jälkeen voi valita palveluntuottajan.
ks. lisätietoja www.kela.fi, www.kela.fi/palvelunumerot tai www.kela.fi/toimistot.