Kipu ja masokismi, Pain and masochism

Seminaari, 29.10.2022

Masokismista on vähemmän puhuttu objektisuhdeteorian sisällä, ja eihän se ole ihmekään, kun jo Freud sanoi sen olevan yksi vaikeimmista aiheista - ja se kuitenkin vaikuttaa meissä kaikissa ja tulee jatkuvasti esille yhteiskunnassa eri tavoin. Tämä koulutus auttaa ymmärtämään ja saamaan otetta muutoin niin vaikeasti tavoitettavasta dynamiikasta.

Masochism is a less mentioned topic within object relationship theory. And no wonder, since Freud himself said it to be one of the most difficult issues. Yet, it affects in us all and comes up continuously in various ways in our society. This seminar helps to understand and grasp this otherwise so difficult to reach dynamics.

Seminaaripäivästä on saatavilla seuraavat videot:
Following videos available:

 1. Kipu ja masokismi (kesto 113 min.) - Catalina Bronstein, psykoanalyytikkokouluttaja, professori
  Pain and masochism (kesto 113 min.) - Catalina Bronstein, psychoanalyst trainer, professor
 2. Kommentointi (kesto 34 min.) - Kaj Davidkin, kouluttajapsykoanalyytikko
  Commentary (duration 34 min.) - Kaj Davidkin, psychoanalyst trainer
 3. Rakkaus ankaran superegon kesyttäjänä (kesto 26 min.) - Aili von Schulman, psykoanalyytikko
  Taming the severe superego with love (duration 26 min.) - Aili von Schulman, psychoanalyst

 4. Potilastapaus (kesto 64 min.) - Sami Salminen, psykoanalyytikko, Catalina Bronstein
  Clinical case (duration 64 min.) - Sami Salminen, psychoanalyst, Catalina Bronstein

 5. Paneelikeskustelu (kesto 34 min.) - Catalina Bronstein, Aili von Schulman, Kaj Davidkin, Sami Salminen
  Panel discussion (duration 34 min.) - Catalina Bronstein, Aili von Schulman, Kaj Davidkin, Sami Salminen

Tilaa videot seminaaripäivästä maksamalla 95€ Salience Oy:n tilille.
Order the videos by paying 95€ to Salience Oy:

Nordea FI59 1544 3000 0544 32.
Viestikenttään viesti "Masokismi".
Message field: "Masochism". 

Lähetä sen jälkeen kopio maksukuitista osoitteeseen info@salience.fi.
Mail a copy of receipt to info@salience.fi.

Lähetämme sinulle parin päivän kuluessa linkin video-sivustolle ja salasanan. Käyttäjätunnuksesi on se sähköpostiosoite, josta lähetät kuittikopion.
We will mail you a link to video page within a couple of days.
Your user id will be the e-mail address you use sending the receipt.

Yhteisöille maksu on 500€ ja sillä saat katseluoikeuden seminaaripäivän sisältöön koko yhteisöllesi. A fee for communities is 500€.

Katseluoikeus on voimassa vuoden maksupäivästä.
The videos are available one year from the payment.