Antto Luhtavaara

Psykoterapeutti

Koulutus:

Kouluttajapsykoterapeutti,
Nuorisopsykoterapeutti
Psykologi (PsM), Sosiologi (VTM)

Työkokemus:

- Pitkä työkokemus nuorisopsykiatrialla ja YTHS:llä
- Yksityisvastaanotto
- Psykoterapeuttipiskelijoiden kouluttaja

Yhteystiedot:

050-4059783


Antto Luhtavaara on KELAn kuntoutuspsykoterapian lisäksi myös vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja 1.1.2019 alkaen. KELA:lta voi saada rahoitusta psykoterapiaan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kautta mikäli on alle 65-vuotias, on vamman tai sairauden vuoksi huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimissa ja osallistua niihin, kuntoutuksen tarve kestää vähintää vuoden eikä se liity välittömästi sairaanhoitoon. Kuntoutuksen tavoitteet eivät ole hoidollisia vaan tukevat suoriutumista ja osallistumista.

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten tarvitaan kuntoutussuunnitelma, jonka kirjoittaa hoitava lääkäri julkisessa terveydenhuollossa. Lääkärin kanssa keskustellaan omista kuntoutukseesi liittyvistä toiveista ja tavoitteista sekä siitä, miten ne sisällytettäisiin arkipäivän toimintaan. Sen jälkeen voi valita palveluntuottajan.
ks. lisätietoja www.kela.fi, www.kela.fi/palvelunumerot tai www.kela.fi/toimistot.