Aki Kauranen

Psykoterapeutti

Koulutus

Nuorisopsykoterapeutti
Psykologi (PsM)

Työkokemus

Pitkä kokemus nuorisopsykiatrian poliklinikalla (yli 15v)
Yksityisvastaanottoa vuodesta 2014
Nuoret ja aikuiset
Pitkät ja lyhyet psykoterapiat

Yhteystiedot

Annankatu 16 b 32, 00120 Helsinki

045-1843616

akikaura@gmail.com


Aki Kauranen on KELA:n kuntoutuspsykoterapian lisäksi myös vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja 1.1.2023 alkaen. KELA:lta voi saada rahoitusta psykoterapiaan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kautta mikäli on alle 65-vuotias, on vamman tai sairauden vuoksi huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimissa ja osallistua niihin, kuntoutuksen tarve kestää vähintään vuoden eikä se liity välittömästi sairaanhoitoon. Kuntoutuksen tavoitteet eivät ole hoidollisia vaan tukevat suoriutumista ja osallistumista.

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten tarvitaan kuntoutussuunnitelma, jonka kirjoittaa hoitava lääkäri julkisessa terveydenhuollossa. Lääkärin kanssa keskustellaan omista kuntoutukseesi liittyvistä toiveista ja tavoitteista sekä siitä, miten ne sisällytettäisiin arkipäivän toimintaan. Sen jälkeen voi valita palveluntuottajan.

ks. lisätietoja www.kela.fi, www.kela.fi/palvelunumerot tai www.kela.fi/toimistot.